Soutěž Hellstein o výhry za 150.000,- Kč


GOLD verze ver2

Hellstein spouští internetovou prodejnu. Moderní čistírnu odpadních vod STMH tak pořídíte nově i přes internet.

Nákup čistírny odpadních vod nebyl nikdy tak snadný. Představujeme vám novou internetovou prodejnu, ve které pořídíte veškerá čistící zařízení od Hellstein pro domácnost i průmyslovou výrobu, příslušenství a doplňkové služby, včetně objednávky řešení na klíč. Protože je pro nás spuštění internetové prodejny velkou událostí, připravili jsme pro naše nové zákazníky velkou celoroční soutěž o výhry za 150.000,- Kč.

Využijte široké nabídky a pořiďte si čistírnu s unikátní technologií třístupňového čištění na obchod.hellstein.cz

Jakým způsobem se zapojím do soutěže?

Každý zákazník, který si objedná čistírnu odpadních vod STMH, resp. sestavu čistírny odpadních vod STMH v minimální hodnotě 69.000,- Kč bez DPH je zařazen do měsíčního slosování o výhru.

Jak často se losuje?

Každý měsíc, tedy 12 slosování o 1 cenu, tedy 12 hodnotných výher.

Kdy se dozvím výherce ceny?

Losování probíhá vždy v prvním týdnu následujícího měsíce. Vítěze kontaktujeme a dohodneme způsob předání výhry.

Mohu zvýšit šanci na výhru?

Ano, čím dříve si objednáte moderní řešení STMH, tím častěji se účastníte slosování s menším počtem soutěžících.

Přejeme mnoho štěstí...2


Kalendář slosování:

Leden 2019
Výhra:
Plynový zářič v hodnotě 5.990,- Kč
Plynový zářič v hodnotě 5.990,- Kč
Výherce: p. Daniela, Orlické Hory
vítěz
Únor 2019
Výhra:
Kovový altán v hodnotě 8.990,- Kč
Kovový altán v hodnotě 8.990,- Kč
Výherce: p. Arnošt, RýžovištěPART_1557338307392
Březen 2019
Výhra:
Houpačka v hodnotě 12.990,- Kč
Houpačka v hodnotě 12.990,- Kč
Výherce: p. Martina, Straky u Teplic
Výherce
Duben 2019
Výhra:
Bazén Azuro, průměr 4,6m v hodnotě 12.590,- Kč
Bazén Azuro, průměr 4,6m v hodnotě 12.590,- Kč
Výherce: p. Jan, Petřvald u Karviné
Výherce
Květen 2019
Výhra:
Benzinová sekačka Patriot v hodnotě 12.590,- Kč
Benzinová sekačka Patriot v hodnotě 12.590,- Kč
Výherce: p. Robert, ZbyslaviceP1170813
Červen 2019
Výhra:
Grill na dřevěné uhlí v hodnotě 9.990,- Kč
Grill na dřevěné uhlí v hodnotě 9.990,- Kč
Výherce: p. Igor, Pavlov
Výherce
Červenec 2019
Výhra:
Trampolína, průměr 3,05m v hodnotě 7.990,- Kč
Trampolína, průměr 3,05m v hodnotě 7.990,- Kč
Výherce: p. Vladislav, Bohumín
Výherce
Srpen 2019
Výhra:
Benzínová pila v hodnotě 10.690,- Kč
Benzínová pila v hodnotě 10.690,- Kč
Výherce: p. Vladislav, Staré Město
Výherce
Září 2019
Výhra:
Tlaková myčka v hodnotě 11.090,- Kč
Tlaková myčka v hodnotě 11.090,- Kč
Výherce: p. František, Jáchymov
Výherce
Říjen 2019
Výhra:
Křovinořez Patriot v hodnotě 11.490,- Kč
Křovinořez Patriot v hodnotě 11.490,- Kč
Výherce: p. Pavel, Lejčkov 
Výherce
Listopad 2019
Výhra:
Průmyslový vysavač v hodnotě 6.690,- Kč
Průmyslový vysavač s příkonem 1000W v hodnotě 6.690,- Kč
Výherce: p. Jan, Krásná
Výherce
Prosinec 2019
Výhra:
Šlapací traktor s bagrem v hodnotě 7.990,- Kč
Šlapací traktor s bagrem v hodnotě 7.990,- Kč
Výherce (jméno, město)
Výherce

 

 

  Marketingová kampaň
"Soutěž Hellstein o výhry za 150.000,- Kč"


1. Úvodní ustanovení
Společnost Hellstein spol. s r.o., IČO 25834142, DIČ CZ25834142, sídlem Vlčovice 11, Kopřivnice, 742 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20428, (dále jen „Hellstein“) organizuje v termínu od 00:01 hodin dne 01. 01. 2019 do 23:59 hodin dne 31. 12. 2019 (dále jen „Doba konání“) marketingovou kampaň zvanou „Soutěž Hellstein o výhry za 150.000,- Kč"“ (dále jen „Kampaň“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Kampaně, které jsou k dispozici na internetové stránce https://obchod.hellstein.cz/soutez-o-ceny-za-150-000-kc.
Hellstein upozorňuje na skutečnost, že i na tuto Kampaň se vztahují podmínky pro reklamní sdělení, které Hellstein uvádí na internetové stránce https://obchod.hellstein.cz/reklama/.

2. Základní podmínky kampaně
Vybraný zákazník z České republiky, fyzická i právnická osoba starší 18 let (dále jen „Účastník“), spotřebitel, pokud splní podmínky Kampaně uvedené v těchto pravidlech v Době konání, může vyhrát předem uvedenou cenu jestliže:
Má kompletně a pravdivě vyplněnou registraci na Hellstein (jí provozovaném e-shopu www.obchod.hellstein.cz), tj. sdělí Hellstein své kontaktní údaje, zejména své jméno, příjmení, adresu včetně země, email a mobilní telefon;
V Době konání nakoupí a uhradí zálohu ve výši 50% produktu z obchodu Obchod.Hellstein.cz v minimální hodnotě 69.000 Kč (slovy: šedesát devět tisíc korun českých) bez DPH. Do minimální se nezapočítává cena dopravy.
Z Kampaně budou vyloučeni ti, kteří:
K platbě použijí kartu, které nejsou oprávnění držitelé;
Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti s Kampaní;
Uvedou v Kampani nepravdivé nebo neúplné informace.
V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.

3. Další podmínky výhry
Uvedenou výhru obdrží Účastník, který byl náhodně vylosován a splnil podmínky v těchto pravidlech pouze 1x, v případě výhry je již z Kampaně vyřazen.
Výhra bude výherci předána po vzájemném kontaktování v nejbližších dnech po vylosování.
Na poskytnutí Výhry nemá Účastník garantovaný nárok.

4. Závěrečná ustanovení
Hellstein prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.
Hellstein si vyhrazuje právo změny výher, měnit podmínky Kampaně a případně Kampaň zrušit.
Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v Kampani.
Tato pravidla Kampaně nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení.Ve Vlčovicích, dne 1. 1. 2019