Pravidla soutěží probíhajících na Facebookovém profilu

PRAVIDLA SOUTĚŽÍ probíhajících na Facebookovém profilu Hellstein.cz
Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost Hellstein spol. s r.o. se sídlem: Vlčovice 11, 742 21, Kopřivnice, IČ: 25834142, DIČ CZ25834142, zapsaná v obchodním rejstříku KS Ostrava, oddíl C, vložka 20428 (dále jen „pořadatel“).

Účastníkem soutěže (soutěžícím) se může stát kterákoliv fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním poměru k organizátorovi akce a společnostem, které se podílejí na přípravě a organizaci soutěže.

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pořadateli a nikoli Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli či organizátorovi soutěže, nikoliv Facebooku.

Soutěž probíhá na facebookovém profilu společnosti dostupném z:
https://www.facebook.com/Hellstein.cz/
a je vždy ze strany organizátora v příspěvku jako „soutěž“ jednoznačně označena.

Soutěž probíhá vždy v předem určeném časovém rozmezí, které se liší dle jednotlivých soutěží. Toto časové rozmezí je vždy ze strany organizátora soutěže jednoznačně stanoveno přímo u soutěžního příspěvku.

I. Vědomostní soutěž:
Podmínky vstupu do soutěže:
a) dej „to se mi líbí“ facebookovému profilu Hellstein.cz
b) dej „to se mi líbí“ soutěžnímu příspěvku
c) do zpráv napiš správnou odpověď na soutěžní otázku … (Otázka se může dle jednotlivé soutěže lišit. Je vždy ze strany organizátora soutěže jednoznačně stanovena u soutěžního příspěvku.)

Vyhraje 20. zpráva obsahující správnou odpověď. Pokud bude správných odpovědí méně než 20, vyhraje soutěžící, který jako poslední splní podmínky soutěže. Výherce bude určen nejpozději do 48 hodin po skončení soutěže.
Pokud bude zpráva natolik krátká, že ji lze v rámci zpráv zobrazit bez nutnosti rozkliknout jednotlivé odpovědi, nemusí být příspěvek "přečten rozkliknutím zprávy".
Pokud soutěžící odpoví do komentářů k příspěvku, může být komentář organizátorem ukryt tak, aby nezobrazoval odpověď ostatním soutěžícím.
Zpráva soutěžícího musí být v českém jazyce a v souladu s dobrými mravy. 

II. Kreativní soutěž
Podmínky vstupu do soutěže:
a) dej „to se mi líbí“ facebookovému profilu Hellstein.cz
b) dej „to se mi líbí“ soutěžnímu příspěvku
c) do zpráv pošli soutěžní příspěvek … (Požadavek na soutěžní příspěvek se může dle jednotlivé soutěže lišit a je vždy konkrétně specifikován u konkrétní soutěže).

Výherce bude určen hlasováním dvoučlenné nezávislé poroty, která zasedne nejpozději 48 hodin po ukončení soutěže.
Kreativní soutěž může probíhat jako např. malování obrázku dle zadání organizátora, napsání básničky dle zadání organizátora, vymodelování motivu dle zadání organizátora, zaslání fotografie do fotosoutěže dle zadání organizátora a další.
Zasláním příspěvku/fotografie do soutěže potvrzujete, že jste jejich autorem a jejich zveřejněním nebudou neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob. Zasláním fotografií vyjadřují účastníci soutěže souhlas s jejich případným uveřejněním v reklamních materiálech, na webových stránkách, Facebooku a Instagramu společnosti Hellstein spol. s r.o.
Soutěžní příspěvek musí být originálního původu od soutěžícího a musí být vytvořen v souladu s dobrými mravy.

Každý soutěžící může vložit pouze jeden soutěžní příspěvek během doby konání soutěže.

Výhra bude vždy ze strany organizátora soutěže jednoznačně definována u konkrétního soutěžního příspěvku.

Na výhru nevzniká právní nárok.

Vymáhání účasti v soutěži či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné.

Výhru není možné reklamovat.

Pokud výherce do 14 dnů neodpoví na výzvu zaslání adresy, kam je možné výhru odeslat prostřednictvím České pošty nebo přepravní společnosti PPL, nárok na výhru automaticky zaniká.

Pokud je výherci zaslána výhra prostřednictvím České pošty nebo přepravní společnosti PPL a vrátí se zpět organizátorovi jako nedoručená nebo nedoručitelná, přičemž překážka nevznikne na straně odesílatele, výherci nevzniká nárok na její opětovné zaslání.

Účastník soutěže poskytuje dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a souhlasí s jejich zveřejněním osobních údajů v rámci soutěže na facebookových stránkách a webových stránkách pořadatele.

Organizátor je oprávněn bez jakéhokoli upozornění vyřadit ze soutěže účastníky, kteří dle jeho vlastního posouzení nedodržují stanovená pravidla.

Organizátor soutěže neodpovídá za nedoručení e-mailu a za technické závady na telekomunikačních sítích.

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu ukončit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.