Bezúdržbová čistírna odpadních vod skutečně existuje

Představujeme vám nejmodernější a nejstabilnější systém třístupňového čištění odpadních vod v ČR.

Technologické řešení pro ekologickou likvidaci odpadních vod pro rodinné domy i průmysl dodává rodinná firma Hellstein z Šenova již přes dvacet let. Vášeň pro intenzivní chov ryb v co nejkvalitnějším prostředí vyústila v dlouhodobou spolupráci s německými firmami, zabývajícími se kvalitou odpadní a pitné vody. Výsledkem práce specialistů z Hellstein je moderní a technologicky jednoduché zařízení, které zvládne nápor běžných domácností i průmyslové výroby.

Čistírny odpadních vody STMH za vás řeší časté problémy, které denně potkáváme u jiných zařízení. Bezchybně a bezúdržbově fungují i bez pravidelného přísunu odpadní vody. Navíc nezapáchají a nevydávají nežádoucí hluk. Jako jediné na českém trhu využívají při čistícím procesu třístupňový model čištění. Vzniklá odpadní voda prochází postupně dvěma nádržemi, ve kterých se recykluje. V usazovací jímce se na dně usadí pevná složka a v průběhu recyklace se vypaří i nežádoucí chemické látky z čističů a různých dezinfekcí. Teprve poté tato hrubě předčištěná voda vstupuje do fáze aktivace užitečných bakterií a enzymů.

A1 

Jak funguje třístupňové čištění v čistírnách STMH?

Kvalitně navržená a postavená čistírna odpadních vod může fungovat prakticky bez jakékoliv vaší účasti. K tomu, aby správně fungovala, potřebuje neustálý přísun kyslíku a stabilní přísun odpadních látek ve vodě, který slouží jako potrava pro užitečné bakterie a enzymy. Vyžaduje také čisté prostředí bez agresivních chemických a toxický látek a podmínky pro kvalitní a postupnou sedimentaci vzniklého kalu.

  1. Usazovací jímka představuje první stupeň očisty odpadní vody. V usazovací jímce dochází k předčištění vody za nepřístupu vzduchu s využitím anaerobních mikroorganismů. Usazovací jímka slouží také k ustálení nerovnoměrných přítoku odpadní vody z nemovitosti, například při víkendovém využití. Zároveň se zde ředí veškeré chemické čistící přípravky a nerozložitelné látky. Usazovací jímka nejde ze systému čistírny STMH vyjmout. Hrozilo by příliš velké zatížení čističce a bakteriím množstvím odpadů nebo chemikálií nebo naopak nedostatek živin pro jejich obživu. Bez usazovací jímky by došlo i k rychlému usazení pevných a biologicky nerozkladných materiálů s nutností vyvážet přebytečný kal častěji, než je u tohoto systému běžné. Standardně stačí vyvážet kal z STMH čistírny jednou za 1–5 let.

  2. Čištění aerobními mikroorganismy za vydatného přísunu vzduchu v tzv. vznosu. Tento krok je společný i pro drtivou většinu klasických jednostupňových čističek. STMH čistírny je ale aktivovaný kal lépe oddělen od vyčištěné vody a snáze sedimentuje.

  3. Čištění aerobními mikroorganismy v na pevném nosiči. Pevný nosič představuje tzv. buňkové kolo neboli biokontraktor. Třetí stupeň čištění eliminuje problém kolmatace (zanášení, naplavování usazenin) a minimalizuje zanášení tělesa pevného nosiče. Umožňuje skvěle fungující sedimentaci aktivovaného kalu.

Samotný aktivovaný kal z STMH se formuje do podoby hustých a čistě ohraničených vloček a má velmi nízký kalový index. To významně usnadňuje bezproblémovou certifikaci čistírny pro splnění podmínek kolaudace, snadnou obsluhu a také případné získání obecních dotací. Přebytečné množství kalu je zpětně odváděno do předřazené usazovací jímky.

Moderní čistírna odpadních vod STMH se zajištěnou stabilitou čištění a sedimentace dosahuje celoročně mimořádně vysokých hodnot účinnosti a svým majitelům zajistí prakticky bezúdržbové fungování. Snižuje dlouhodobé ekonomické náklady na likvidaci vzniklých produktů z čištění odpadních vod a přináší mimořádně rychlou návratnost peněz, investovaných při výstavbě.