Reklama

Tyto internetové stránky jsou určeny uživatelům webových stránek www.obchod.hellstein.cz a všem potenciálním zákazníkům společnosti Hellstein spol. s r.o., sídlem Vlčovice 11, Kopřivncie, 742 21, IČ 25834142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě, sp. zn. C 20428 (dále jen „Hellstein“), které se uvedená společnost snaží oslovovat prostřednictvím reklamních a marketingových kampaní (dále jen „zákazník“).

Vzhledem k velkému množství a různorodosti jednotlivých reklamních či marketingových kampaní si společnost Hellstein dovoluje své zákazníky upozornit, že závazné informace, dostupnost jednotlivých výrobků, ceny za jednotlivé výrobky a podmínky dané kampaně jsou uvedeny pouze na webu www.obchod.hellstein.cz. Rozhodující a závazné jsou informace a ceny uveřejněné na uvedeném webu v okamžiku potvrzení objednávky učiněné zákazníkem společností Hellstein (typicky prostřednictvím potvrzujícího emailu či sms zprávy zaslané zákazníkovi).

V případě bannerové, billboardové, rádiové, nebo reklamy v tištěných médiích může mezi společností Hellstein jakožto zadavatelem a našimi smluvními partnery, kteří pro nás reklamu zpracovávají, dojít k chybě při přenosu dat (např. neaktuální ceny atp.), které nebylo zaviněno jednáním na straně společnosti Hellstein. Společnost Hellstein neodpovídá za případné tiskové či jiné chyby v reklamních sděleních, ať jsou vyhotoveny v jakémkoliv formátu. Veškeré obrazové materiály použité v reklamních sděleních mají pouze ilustrativní charakter, společnost Hellstein nemůže garantovat přesnou shodu typu, modelu či barvy konkrétního výrobku a jeho obrazového vyjádření použitého v reklamním sdělení. Společnost Hellstein dále nemůže garantovat dostupnost výrobků, které jsou propagovány prostřednictvím tiskové, rádiové nebo jiné obdobné reklamy s ohledem na povahu dané reklamy. Obsah těchto sdělení proto ze strany společnosti Hellstein nelze považovat za závazné nabídky na uzavření smlouvy, a to s ohledem na to, že takové sdělení neobsahuje podstatné náležitosti smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Obdobná situace (chybný přenos dat či přenos neaktuálních dat) může nastat též v případě nejrůznějších slevových portálů či cenových srovnávačů, jejichž provozovatelé nejsou smluvními partnery společnosti Hellstein. Přesné a aktuální ceny společnost Hellstein vždy uvádí na svých webových stránkách www.obchod.hellstein.cz.

V případě reklamních sdělení obsahujících jakoukoliv nabídku si společnost Hellstein vyhrazuje, že je taková nabídka omezena do vyprodání zásob výrobků, na které se vztahuje, popřípadě je omezena ztrátou schopnosti společnosti Hellstein plnit v souladu s učiněnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Přesné a aktuální cenové nabídky společnost Hellstein uvádí na svých webových stránkách www.obchod.hellstein.cz.