Investice do moderních technologií do domácnosti se vyplatí. Jaká jsou úspory a návratnost u ČOV nebo FVE?

Moderní technologie dokáže v domácnosti ušetřit a zvýšit komfort bydlení. Kdo se rozhodne promyšleně investovat, za pár let si může užívat spoustu výhod. Jaký význam má pro bydlení domovní čistička odpadních vod, tepelné čerpadlo nebo fotovoltaická elektrárna? Vyplatí se? Jaká je návratnost? V článku najdete odpovědi. 

 

Obsah

Chcete kvalitnější život? Uvažujte o moderních technologiích…
Celková úspora přes 100 tisíc Kč ročně? Lehce
S tepelným čerpadlem majitelé šetří přes 50 tisíc Kč ročně
Vylepšení o FVE přineslo další úspory 30 tisíc Kč ročně
Realizace domovní ČOV zvyšuje komfort a snižuje náklady za nakládání s odpadní vodou
Vyhodnocení návratnosti instalovaných technologií včetně ČOV
Nejen úspory, ale také zhodnocení nemovitosti

 

Chcete kvalitnější život? Uvažujte o moderních technologiích… 

Každá generace čelí zcela odlišným výzvám. Před více než 100 lety se rozmáhal automobilismus a dnes bychom si život bez auta nedokázali vůbec představit. V každé době se také najdou různé skupiny lidí, jako jsou odpůrci nebo zastánci nového. Každý však časem dojde do bodu, kdy zjistí, že každá moderní technologie má svůj smysl. 

Teď se budeme bavit o technologiích, které jsou také v centru pozornosti, a to už delší dobu. Jde o fotovoltaiku, tepelná čerpadla a domovní čističky odpadních vod. A proč porovnávat zrovna tyto tři technologie? 

Protože jde dnes o velmi dostupnou věc, která může každé rodině výrazně ušetřit a zvýšit komfort bydlení. Jedinou bariérou je však vstupní investice, která se pro mnohé může zdát příliš vysoká. Ovšem když se na návratnost podíváte z dlouhodobého hlediska, investice se vyplatí. 

Jako příklad jsme vybrali provoz rodinného domu, ve kterém majitelé investovali do pořízení tepelného čerpadla vzduch-voda, FVE o výkonu 10 kWp a bezúdržbové a úsporné čističky odpadních vod unikátního systému STMH  využitím vyčištěné vody k zálivce a doplňování okrasného rybníku s akvakulturou. 

 

Celková úspora přes 100 tisíc Kč ročně? Lehce

Více než výši investice je lepší sledovat její návratnost a tedy úspory. Protože když vám někdo řekne, že máte zaplatit tepelné čerpadlo za 400 tisíc Kč, asi se vám do toho jít chtít nebude. Přitom je dobré brát v potaz bohaté dotace, úspory a pohodlí, které díky moderním technologiím získáte. 

Ale pěkně popořádku. Do našeho porovnání jsme použili data z rodinného domku, který dlouhodobě sledujeme. Rodinný dům byl postavený ve 20. letech 20. století a mezi roky 1986 až 2022 prošel řadou rekonstrukcí. Šlo například o montáž dřevěných EURO oken s dvojskly, izolace půdy Klimatizerem+ v tloušťce 250 mm nebo rekonstrukcí otopné soustavy. 

Ústřední topení bylo modernizované v roce 1986, v 90. letech doplněno o elektrické přímotopy a následně kachlovými kamny. Všechny tyto a další investice však začaly být nedostatečné s ohledem na provozní náklady a zejména ceny energií. Bylo nutné udělat razantní rozhodnutí. Prvním z nich bylo pořízení tepelného čerpadla o výkonu 16 kW. 

Řidící jednotka FVE, AKU (1)

 

S tepelným čerpadlem majitelé šetří přes 48 tisíc Kč ročně

Jistě sami víte, že platit zálohy za energie je náročné. Ve sledované domácnosti platili zálohy na elektřinu až 10 000 Kč (také díky využívání přímotopů) měsíčně. Když vezmete v úvahu výši průměrného platu, jde o velmi vysokou částku. 

Po instalaci tepelného čerpadla se zálohy snížily o 40 %, na částku cca 6 tisíc Kč měsíčně. V konečném součtu to máte 48 000 Kč ročně!

 

Vylepšení o FVE přineslo další úspory 30 tisíc Kč ročně

Následovala další modernizace domácnosti o paralelní fotovoltaické elektrárny s  možností prodeje přetoků dodavateli. Díky tomu došlo k dalšímu snížení záloh na elektřinu na 3 500 Kč. To je další úspora 40 % z původní částky. To znamená další úsporu přibližně 30 000 Kč ročně s tím, že přetoky je možné prodávat a získat tedy ještě peníze navíc. 

20240130_111643 (1)

 

Realizace domovní ČOV zvyšuje komfort a snižuje náklady za nakládání s odpadní vodou

Proč realizovat domovní čističku odpadních vod spolu s dalšími technologiemi? Protože pokud si vyberete moderní a úsporné řešení, dopřejete si vyšší životní standard a méně starostí. Pokud například využíváte žumpu, musíte neustále řešit její stav a vývoz. Díky domovní ČOV majitelé rodinného domu šetří ročně téměř 13 000 Kč. A to díky úsporám na stočném a snížením odběru pitné vody o 40 %. To jsou další 3,6 tisíce Kč do rodinného rozpočtu. 

Čistička odpadních vod sice u naší sledované domácnosti přinesla dodatečnou spotřebu přibližně 36 kWh na osobu za rok. Jde však o zanedbatelné náklady, a to také díky využívání FVE. 

 

Vyhodnocení návratnosti instalovaných technologií včetně ČOV

Stále přemýšlíte, jestli má investice do moderních technologií do domácnosti smysl? Připravili jsme pro vás cenové vyhodnocení a srovnání, abyste si dokázali představit, kdy se vám investice vrátí. 

Průměrná investice do tepelného čerpadla je přibližně 400 tisíc Kč. V úvahu je nutné brát také dotaci, která činí až 200 tisíc Kč. To znamená, že běžná návratnost u většího rodinného domu je 4,2 roku

Realizace fotovoltaiky pro rodinný dům představuje investici cca 460 tisíc Kč. Dotace po kolaudaci je nejvýše 230 tisíc Kč, což znamená návratnost mezi 7,7 a 11 lety. Přes léto navíc v pohodě pokryje spotřebu elektrické energie pro filtraci bazénu, provzdušňování rybníku, klimatizaci apod. 

Investice do domovní čističky odpadních vod bez dotací je přibližně 120 tisíc Kč, pokud si ji majitel nemovitosti instaluje svépomocí (například u řešení Hellstein STMH je montáž svépomocí poměrně jednoduchá). Vzhledem k úsporám za stočné (0,7m3/den alá 50Kč/m3 je 35Kč/den) a za provozování kanalizace přípojky je návratnost cca 13 let. Při srovnání s provozem žumpy, kdy stočné se blíží až k 1 000 Kč/m3, by návratnost byla do cca 2 let.

navratnost-roky

Pozn.: U menšího rodinného domu bude návratnost investice na pořízení tepelného čerpadla delší, u FVE bez vyšší spotřeby energie i v létě rovněž tak.

 

Nejen úspory, ale také zhodnocení nemovitosti

Pokud si chcete zvýšit životní úroveň a zároveň přemýšlíte o dlouhodobých úsporách, je pro vás investice do moderních technologií, jako je domovní ČOV nebo FVE výhodná. V dnešní době je zásadní přemýšlet ekonomicky, protože nikdy nevíte, co se bude dít za pár let. 

uspora

Podobně můžete přemýšlet při realizaci domovní čističky odpadních vod. Každý rok je čím dál tím větší sucho. Pokud se chcete starat o trávník a zahradu, vodu prostě potřebujete. Proč brát vodu z řadu, když můžete efektivně využít tu odpadní přečištěnou…  

Moderní technologie jsou navíc také investice, které zhodnocují vaši nemovitost. I když nejsou kvalitní technologie úplně nejlevnější, s ohledem na životní prostředí, soběstačnost a užitečnost, mají smysl.