Ke stažení

Manuály pro čistírnu odpadních vod STMH:

Postup montáže domovní čistírny odpadních vod STMH

Dispoziční nákres pro výkopy ČOV STMH5 včetně přednádrže U2

Manuál pro prvotní spuštění čistírny odpadních vod STMH

Manuál řídící jednotky ČOV STMH

Provozní řád čistírny odpadních vod STMH

 

Podklady k projektové dokumentaci čistírny odpadních vod STMH:

Vzorová dokumentace STMH2

Vzorová dokumentace STMH5

Vzorová dokumentace STMH8

Vzorová dokumentace STMH10

Vzorová dokumentace STMH15

Vzorová dokumentace STMH27

Vzorová dokumentace STMH53

Vzorová dokumentace STMH100

Vzorová dokumentace STMHB5-15

 

vestavba2

Všeobecně se projektová dokumentace, dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., skládá:

 • Průvodní zpráva
 • Souhrnná technická zpráva
 • Situace širších vztahů
 • Koordinační situace
 • Situace stavby
 • Podélný profil
 • Dispozice
 • Předřazená nádrž - U
 • Čistírna odpadních vod STMH
 • Revizní šachta
 • Akumulační nádrž - A
 • Uložení potrubí
 • Vsakovací objekt/Vyústní objekt
 • CE
 • Prohlášení o shodě
 • Prohlášení o vlastnostech dle EPaR č. 305-2011 č. 1-6-2013
 • Minimální účinnost čištění pro kategorie výrobků označovaných CE v procentech podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. pro vypouštění vod do vod povrchových a do kanalizací.
 • Hodnoty koncentrace znečištění na odtoku z ČOV „m“ odpovídají emisním standardům přípustného znečištění odpadních vod podle nařízení vlády č. 57/2016 Sb. pro vypouštění vod do vod podzemních.
 • Provozní řád STMH dle vyhlášky č. 216-2011 Sb.

 

Technický list čistíren odpadních vod STMH

Technický list ČOV STMH-2022

Technický list ČOV STMH


 

Certifikace dle nař. vlády č. 401/2015 Sb. a nař. vlády č. 57/2016 Sb.

Certifikát CE

 

E-ES prohlášení o shodě

 

Prohlášení o vlastnostech dle EPaR č. 305-2011 č. 1-6-2013_1

 

Garantovaná účinnost čištění čistíren odpadních vod typ STMH, STMHV pro vypouštění do vod povrchových a do kanalizací

 

Garantované hodnoty znečištění odpadních vod z čistíren odpadních vod typ STMH a STMHV vypouštěných do vod podzemních

 

Garantované hodnoty znečištění odpadních vod z čistíren odpadních vod typ STMH, STMHV vypouštěných do vod podzemních-ubytovací služby

 

 

1200px-Conformité_Européenne_(logo).svg

 


 

Formuláře žádostí pro povolení ČOV:

SCHVALOVACÍ POSTUP pro čistírnu odpadních vod do 50EO ke stažení zde...

Žádost u územní souhlas ke stažení zde...

Žádost o územní rozhodnutí ke stažení zde...

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do KANALIZACE ke stažení zde...

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod POVRCHOVÝCH ke stažení zde...

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod PODZEMNÍCH ke stažení zde...

Ohlášení vodních děl ke stažení zde...

unnamed