Ke stažení

Podklady k projektové dokumentaci čistírny odpadních vod STMH:

Vzorová dokumentace STMH2

Vzorová dokumentace STMH5

Vzorová dokumentace STMH8

Vzorová dokumentace STMH10

Vzorová dokumentace STMH15

Vzorová dokumentace STMH27

Vzorová dokumentace STMH53

Vzorová dokumentace STMH100

Vzorová dokumentace STMHB5-15

 

vestavba2

Všeobecně se projektová dokumentace, dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., skládá:

 • Průvodní zpráva
 • Souhrnná technická zpráva
 • Situace širších vztahů
 • Koordinační situace
 • Situace stavby
 • Podélný profil
 • Dispozice
 • Předřazená nádrž - U
 • Čistírna odpadních vod STMH
 • Revizní šachta
 • Akumulační nádrž - A
 • Uložení potrubí
 • Vsakovací objekt/Vyústní objekt
 • CE
 • Prohlášení o shodě
 • Prohlášení o vlastnostech dle EPaR č. 305-2011 č. 1-6-2013
 • Minimální účinnost čištění pro kategorie výrobků označovaných CE v procentech podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. pro vypouštění vod do vod povrchových a do kanalizací.
 • Hodnoty koncentrace znečištění na odtoku z ČOV „m“ odpovídají emisním standardům přípustného znečištění odpadních vod podle nařízení vlády č. 57/2016 Sb. pro vypouštění vod do vod podzemních.
 • Provozní řád STMH dle vyhlášky č. 216-2011 Sb.

 

Technický list čistíren odpadních vod STMH

 technický list

Technický list ČOV STMH


 

Certifikace dle nař. vlády č. 401/2015 Sb. a nař. vlády č. 57/2016 Sb.

Certifikát CE

 

E-ES prohlášení o shodě

 

Prohlášení o vlastnostech dle EPaR č. 305-2011 č. 1-6-2013_1

 

Garantovaná účinnost čištění čistíren odpadních vod typ STMH, STMHV pro vypouštění do vod povrchových a do kanalizací

 

Garantované hodnoty znečištění odpadních vod z čistíren odpadních vod typ STMH a STMHV vypouštěných do vod podzemních

 

Garantované hodnoty znečištění odpadních vod z čistíren odpadních vod typ STMH, STMHV vypouštěných do vod podzemních-ubytovací služby

 

 

1200px-Conformité_Européenne_(logo).svg

 


 

Formuláře žádostí pro povolení ČOV:

SCHVALOVACÍ POSTUP pro čistírnu odpadních vod do 50EO ke stažení zde...

Žádost u územní souhlas ke stažení zde...

Žádost o územní rozhodnutí ke stažení zde...

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do KANALIZACE ke stažení zde...

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod POVRCHOVÝCH ke stažení zde...

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod PODZEMNÍCH ke stažení zde...

Ohlášení vodních děl ke stažení zde...

unnamed