Čistička odpadních vod. Jak vybrat tu pravou?

Čistička odpadních vod je ideální řešení při výběru možných metod odstranění odpadních vod zejména v případech, kdy nemůžete odvádět vodu do veřejné kanalizace nebo si to nepřejete. Důvody se liší, ale nejčastěji jde o motivaci odpadní vodu dále efektivně využít nebo jiné důvody, např. vysoké poplatky na stočné.

Náklady na prvotní pořízení ekologické moderní čistírny vod STMH jsou pro řadu zájemců nepřekonatelná překážka a mnohdy sahají po levnější vstupní investici v podobě jímky neboli žumpy. Přesto se vám moderní STMH čistička vyplatí již během prvních let provozu a vy si budete spokojeně mnout ruce.

Při výběru realizační firmy naslouchejte vašim známým a dbejte na dobré reference. Nehledejte za každou cenu jen nejbližší a zdánlivě nejsnadnější řešení. Firma, která před vámi nic netají, vám ráda poradí s výběrem ideálního řešení, zodpoví všechny vaše dotazy a nejlépe předvede chod čistírny ve vlastním showroomu.

Pokud máte ohledně výběru typu čističky i realizační firmy jasno, zbývá dořešit nezbytnou legislativu a potřebné náležitosti. Pro stavbu čističky odpadních vod totiž budete potřebovat stavební povolení a povolení od místní vodohospodářské správy. Realizační firma vám tak čističku dodá a zprovozní a současně se postará také o potřebnou projektovou dokumentaci a získání všech podkladů pro povolení.

Jak vybrat čističku v pěti krocích:

  1. Náročnost obsluhy a odpovídající typ čistírny pro vaši potřebu jsou hlavní kritéria pro její výběr. Na českém trhu musí všechny čističky odpadních vod splňovat přísné požadavky a náročné atesty a obdržet certifikát CE. Neměli byste se tak setkat s vysloveně nefunkčním zbožím.

  2. Při výběru velikosti čistírny odpadních vod vždy zohledněte počet členů ve vaší domácnosti. I ty nejmenší čistírny pro plánované využití u rodinného domku počítají se čtyřčlennou rodinou a rezervou pro 1 až dvě osoby pro plánovanou návštěvu nebo dny s očekávaným navýšením množství odpadní vody (vánoční svátky, Velikonoce)

  3. Vybrané druhy čističek odpadních vod jsou doplněny o předřazenou usazovací nádrž tzv. pevným nosičem biomasy. Díky tomu dovedou bez větších problémů ustát i nárazové využití objektu s velkými výkyvy počtu návštěvníků. Patří sem zejména chaty pro rekreaci, horské objekty a menší hotely. V kombinaci s předřazenou nádrží udržuje čistírna oběh a správné množství užitečných bakterií a enzymů v čištěné odpadní vodě a lépe zvládne návalovou návštěvnost. Nejčastěji využívané průtokové čistírny jsou tedy vhodné spíše pro rodinné domy a obecně objekty s pravidelným využitím.

  4. Při výběru budete určitě porovnávat různé typy technologií čištění odpadních vod. Ještě, než s tím začnete, nechejte si dopředu od výrobce zaslat provozní řád. V něm najdete pečlivě rozepsaný popis jednotlivých kroků údržby čistírny, aby vám správně fungovala. Nepřidělávejte si práci a pátrejte po řešení, které od vás vyžaduje minimální úsilí obsluhy.

  5. Opomíjený a velmi důležitý faktor je také samotné čištění vlastního objektu čistírny. Vnitřní část čistírny rozhodně není místo, se kterým byste chtěli přijít do styku pro jeho vysokou toxicitu. Proto je nezbytně nutné, aby byla vaše budoucí čistírna co nejméně komplikovaná z hlediska servisu a čištění.

 

S kolika penězi dopředu počítat?

Ceny moderních domácích čistíren odpadních vod ovlivňuje hned několik faktorů. Samotný mechanismus čistírny a složení jednotlivých částí výrazně ovlivňuje cenu směrem nahoru a dolů. Při porovnávání cenových nabídek od více dodavatelů vždy pátrejte po tom, jestli je v nabídce zahrnuta také doprava a samotná instalace čistírny na místo. Dnes už je doprava a instalace čističky běžný standard, který prodejce do ceny zahrnuje, ale narazíte i na nabídky s oddělenou kalkulací těchto úkonů.
Pro finální kalkulaci nákladů připočtěte výkopové práce, úpravu vedení odpadních trubek a nezbytný přívod elektřiny k pohonu provzdušňovacího dmychadla v čistírně.

Běžné a poměrně jednoduché jednostupňové varianty čistíren pro rodinné domy startují na částkách kolem 50 tisíc korun. Varianty čistíren s předřazenou nádrží a s téměř bezúdržbovým provozem začínají na částkách 100 tisíc korun a výše.

Jak moderní čistírny vod fungují?

Moderní čistírny odpadních vod bez nutnosti údržby fungují na poměrně důmyslném principu. Skládají se z usazovací nádrže a samotné čistírny vod. Do tohoto systému pak vstupuje veškerá odpadní voda z vašeho domova.

V samotné čistírně probíhá poměrně čilý život. Užitečné bakterie a aktivní enzymy postupně rozkládají veškeré odpadní produkty naší domácnosti a proměňují je na látky neškodné pro naši přírodu. Bakterie se neobejdou bez aktivního přísunu kyslíku, na jehož přítomnosti jsou závislé. Proto je nutné čistírnu doplnit o kyslíková dmychadla, která trvale vhání kyslík do odpadní vody. Výsledkem práce bakterií je kal, který se usazuje v určené nádobě – kalojemu. Kalojem je nutné s minimální četností vyvážet nebo odsávat. Kal je perfektní přírodní hnojivo s možností využití při přihnojování vlastní zahrady.

Výsledným produktem čistírny odpadních vod je přečištěná voda. Ta je při správném fungování čistírny bez pachů a viditelného znečištění a prakticky ji nepoznáte od jiné užitkové vody. Vodu z čističky je možné jímat a využít pro zálivku zahrady nebo s ní umýt vaše auto. Lze ji také svést do nejbližšího vodního toku nebo se schválením nechat vsakovat do půdy. Ve stavebním nebo vodoprávním povolení je pak uvedena metodika následného nakládání s odpadní vodou.

Při pořízení čistírny odpadních vod byste měli začít přemýšlet i nad složením a množstvím čistících a dezinfekčních prostředků, které doma běžně využíváte. Činnost čistírny je závislá na množství a kondici užitečných bakterií a je potřeba na ně myslet. Pokud neplánujete změnu svých návyků, zvažte využití předřazené usazovací nádrže. V této nádrži se většina aktivních látek v těchto prostředcích vypaří nebo naředí a samotné bakterie již neohrozí.