Jak funguje čistička odpadních vod s unikátní 3stupňovou technologií?

Přemýšlíte, jak naložit s odpadní vodou? Uvažujete o realizaci ČOV (čističky odpadních vod)? Zjistěte, jak fungují běžné ČOV. A objevte na českém trhu ojedinělé řešení, které vyniká bezúdržbovostí, stabilitou a nízkými provozními náklady. 

Obsah

Různé technologie ČOV, různé parametry a účinnost
Jak funguje běžná ČOV
Jak fungují čističky odpadních vod se 3stupňovou technologií
Jak funguje 3stupňová čistička odpadních vod ve videu
Zásadní výhody 3stupňové technologie pro provozovatele
Jak vybrat vhodnou čistírnu odpadních vod STMH?

 

Různé technologie ČOV, různé parametry a účinnost

Čistička odpadních vod je zařízení, které slouží k čištění odpadní vody z domů, rekreačních středisek, průmyslových provozů a dalších objektů. Zásadní je, aby byla přečištěná voda vhodná k vypuštění do přírody, to znamená do vodních toků nebo byla dále využita, například k zalévání. 

Podobně jako si vybíráte například tepelné čerpadlo, také u čistíren odpadních vod narazíte na různá provedení a různé technologie čištění. Na to byste se měli při výběru ČOV zaměřit, protože to může znamenat zásadní aspekty provozu, jako je například:

  • efektivita čištění
  • náklady na realizaci ČOV
  • provozní náklady
  • životnost
  • výsledek čištění odpadní vody apod. 

Proto bychom v tomto článku rádi porovnali, jak funguje běžná čistička odpadních vod a jak funguje ČOV STMH, která vyniká patentovanou technologií. Zjistíte, jak podstatné je přemýšlet nejen o ceně ČOV, ale také o použité technologii. 

 

Jak funguje běžná ČOV

Na trhu najdete řadu různých čističek odpadních vod. Obvykle mají jedno společné. Jak tedy funguje obvyklá čistička odpadních vod? 

Odpadní voda z domů nebo průmyslových zařízení je přivedena do čističky odpadních vod. Při prvním stupni čištění dochází k tzv. předčištění, kde jsou odstraněny větší částice, jako jsou písek a další pevné částice. Následuje primární čištění, které pomáhá odstranit drobnější pevné částice a usazeniny. 

Mnoho moderních čističek odpadních vod používá biologický proces k rozkladu organických látek ve vodě. Bakterie a mikroorganismy jsou zde využívány k degradaci organického materiálu.

Dále přichází na řadu sekundární čištění, kdy je odpadní voda převedena do kalové nádrže. Zde probíhají další biologické procesy, aby byly odstraněny další organické látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí. Po úplném dočištění může být voda použita například do potoka nebo řeky. Některé čističky fungují dokonce jednostupňově, což je zase úplně jiná kategorie… 

Teď jste zjistili, jak funguje běžná ČOV. A možná si říkáte, že lepší už to být nemůže. Pojďme si ale představit, jak fungují čističky odpadních vod s patentovanou třistupňovou technologií. 

20181011_114953_resized_2

 

Jak fungují čističky odpadních vod se 3stupňovou technologií

Již z názvu je patrné, kde je ten zásadní rozdíl. Běžné čistírny odpadních vod totiž pracují ve dvou fázích. Ale jedině čistírny odpadních vod českého výrobce Hellstein využívají patentovaný třístupňový systém čištění. Jak to funguje? 

První stupeň čištění –⁠ využití předřazené usazovací jímky

V této jímce dochází k anaerobnímu předčištění, k vyrovnávání nerovnoměrných nátoků z objektů (dovolená, návštěva apod.), rozředění a vypařování čisticích prostředků a oddělení biologicky nerozložitelných látek. V této fázi zároveň dochází k usazení pevných, nerozložitelných látek a přebytečného kalu z vlastní čistírny

Druhý stupeň čištění –⁠ využití aerobních mikroorganismů

Druhým stupněm je čištění aerobními mikroorganismy ve vznosu jako u většiny běžných jednostupňových čistíren. Avšak s tím rozdílem, že aktivovaný kal lépe sedimentuje (snáze se odděluje od vyčištěné vody).

Třetí stupeň čištění –⁠ využití patentovaného biokontaktoru

Třetím stupněm je čištění aerobními mikroorganismy přisedlými na pevném nosiči biomasy (buňkovém kole – biokontaktoru), obdobně jako na zemním filtru avšak s výhodou, že těleso nosiče se nezanáší – nekolmatuje. Třetí stupeň tak výhodně zajišťuje to, co je na čistírně vždy nejcennější, dobře sedimentující aktivovaný kal.  

Následně protéká směs vyčištěné vody a mikroorganismů v aktivovaném kalu do integrovaného dosazováku. Zde probíhá gravitační oddělení aktivovaného kalu a jeho sklouznutí zpět do prostoru biodisku. Jak funguje tento typ čističek odpadních vod si nejlépe představíte na videu. 

 

Jak funguje 3stupňová čistička odpadních vod ve videu

Zajímá vás, jak fungují ČOV STMH v praxi? Podívejte se na video ukázku. 

 

Zásadní výhody 3stupňové technologie pro provozovatele

Zjistili jste, jak fungují naše ČOV. Ale co to pro vás jako pro uživatele nebo provozovatele znamená? STMH je jediné zcela bezúdržbové řešení v ČR, které vyniká unikátním třístupňovým systémem čištění

Tyto domovní ČOV jsou samonosné a snadno se instalují. Hodí se pro rodinné domy, ale také pro chaty nebo chalupy. Mezi hlavní přednosti čističky odpadních vod STMH patří:

  • zcela bezúdržbový provoz
  • vhodná pro objekty s nepravidelným provozem
  • velmi nízké provozní náklady
  • dlouhá životnost čističky odpadních vod
  • přečištěná voda vhodná pro vsak, povrchové vody nebo zalévání

Naše technologie je tak účinná a stabilní, že pročištěná voda se hodí tak k intenzivnímu chovu ryb

Tip na další čtení: 10 důvodů, proč vybrat čističku odpadních vod Hellstein>>

 

 

Jak vybrat vhodnou čistírnu odpadních vod STMH?

Zaujalo vás, jak fungují naše ČOV? Většinu domovních čističek odpadních vod máme skladem, i v kompletech s kalovými nádržemi. Řešení tak můžete získat velmi rychle a využít další naše služby, jako je tvorba projektové dokumentace, doprava, instalace ČOV a další. 

Pokud si nevíte rady, ozvěte se nám.

 

Mohlo by vás zajímat: