Jímka, septik nebo čistička odpadních vod?

Víte, kam s odpadní vodou z vaší nemovitosti, pokud je kanalizace příliš daleko nebo se k ní nechcete nebo nemůžete připojit?

Najít nejvhodnější metodu nakládání s odpadní vodou je složité dilema. Abychom vám usnadnili nalezení toho nejlepšího řešení, přinášíme několik užitečných rad a doporučení. Správným výběrem totiž ušetříte vaši peněženku i své nervy.

Využíváte vaši nemovitost k trvalému bydlení nebo jako víkendovou chalupu pro setkávání s rodinou a přáteli? Je váš pozemek rovinatý nebo členitý? Toto jsou jen jedny z mnoha okolností, které rozhodují o finálním výběru. Důležitá je i náročnost obsluhy, možnost odvádět vyčištěnou vodu například do blízkého vodního toku a další požadavky zadavatele a vnější faktory.

Pokud chcete mít jistotu, že jste na nic nezapomněli, pozvěte na to specialistu, který vám poradí a doporučí nejvhodnější řešení pro vaši nemovitost.


Jímka = žumpa

Klasická jímka neboli žumpa je vodotěsná nádrž bez možnosti odtoku odpadních vod. Nejčastěji se u nás setkáte s jímkami z betonu, plastu nebo sklolaminátu. Ke zbudování potřebujete vždy stavební povolení. Co naopak nepotřebujete, je povolení pro vypouštění odpadních vod. I to má svůj háček. Automaticky se totiž počítá s tím, že bude odpadní voda vyvážena na čističku.

Matematika funguje. Při běžné denní spotřebě vody bezmála 100 litrů na osobu a průměrné ceně
1 000 Kč za 2m
3 vody si jistě velmi snadno spočítáte rychlost zaplnění jímky a také roční náklady na její vývoz. Ty mohou při celoročním využití nemovitosti čtyřčlennou rodinou vystoupat i k 30 000 Kč ročně. Toto řešení je tedy vhodné převážně pro menší rekreační objekty s nízkou intenzitou využití. Při pořízení jímky počítejte s náklady minimálně 20 – 30 000 Kč.

Septik s odpadním filtrem

Septik funguje dokonaleji než běžná jímka. Septik odpadní vodu při jejím hromadění navíc i předčišťuje. Odpadní voda prochází nejčastěji tříkomorovým systémem, kde se postupně zbavuje nečistot a kalu. Takto předčištěnou vodu bylo donedávna možné vypouštět do půdy nebo různých trativodů. Nyní lze toto provést pouze v případě umístění pokročilého odpadního filtru za septik jako dalšího čistícího prvku. U velkoobjemových septiků je vhodné využít i řazení více filtrů za sebou.

Odpadní filtr je plastový kontejner vyplněný vrstvami z hrubého písku v kombinaci se štěrkem nebo koksem. V horní vrstvě filtru pak najdete cca 10 cm vrstvu vypraného písku, který se dá měnit i za provozu. Filtr je vždy vybaven větracím systémem a v případě jeho precizního usazení se obejde i bez přísunu elektrické energie. Usazený kal v septiku se vyváží zpravidla 1x ročně.

Při pořízení septiku počítejte s podobnými náklady jako v případě jímky (žumpy). Cena odpadního filtru se odvíjí od jeho objemu, kdy 1 m3 stojí obvykle cca 5 000 Kč.

Při stavbě septiku i odpadního filtru je vždy nutné zažádat o povolení ke stavbě. Pokud odpadní vodu plánujete vypouštět, musíte mít i povolení místně příslušeného vodoprávního úřadu.